Экономика и налоги

К вопросу отображения в 1ДФ дохода, выплаченного ФОПу

Очередной вопрос из списка долгоиграющих. Прежде всего, разберемся с условиями, при которых, законодатель обязывает субъекта предпринимательской деятельности доносить относительно дохода, выплаченного другому лицу, путем подачи специальной формы.
Итак, рассмотрим кейс: Компания или ФОП выплатили доход другому ФОП (за товары, работы или услуги). Прежде всего, определимся, в ситуации, с точки зрения закона. В каком случае у покупателя возникает необходимость подавать расчет суммы доходов.

В этом случае нарушу традицию и поменяю порядок рассмотрения ситуации: начнем с мифов. Налоговики, в ряде своих писулек в “базе знаний”, под номером 103.25 пишут следующее:

“Чи потрібно податковому агенту, в податковому розрахунку за ф. 1ДФ відображати виплату доходу на користь самозанятих осіб (ФОП, та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність)?
Коротка:

    У разі нарахування доходів податковий агент повинен відобразити в податковому розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб – підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність).

Повна:

    Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу IV та пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування.

    Тобто, у разі нарахування (виплати) доходів податковий агент повинен відобразити в податковому розрахунку такі виплачені доходи на користь всіх платників податків, в тому числі виплачені на користь самозайнятих осіб (фізичних осіб – підприємців та осіб, що проводять незалежну професійну діяльність).

Прекрасно понимаю, по какой причине они пишут всю эту ахинею: им сложно мониторить правильность отражения в доходах всего, что получает ФОП – поэтому они пытаются заставить всех (в частности компании) сообщать о доходах, выплаченных ФОП, в 1ДФ, чтобы облегчить себе работу в случае проверок. Интересно, что налоговики, вероятно, понимают незаконность своих требований, по-этому, когда придумывают вопросы для своей “базы знаний” пытаются закамуфлировать их хотя бы под внешнее соответствие НКУ, запихивая в вопрос ситуацию, что именно “налоговый агент” делает выплату соединяя в единое целоя “самозанятых лиц” и ФОПов, хотя эти понятия не тождественны.

За якою ознакою в податковому розрахунку за ф. 1ДФ відображається сума оподаткованого доходу, виплачена ФОП, отримана від виду діяльності, який не зазначено у документі, що підтверджує її державну реєстрацію?

Коротка:
    Сума оподаткованого доходу, виплачена фізичній особі – підприємцю, отримана від виду діяльності, який не зазначено у документі, що підтверджує її державну реєстрацію, відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «157».
Повна:
    Відповідно до п. 177.6 ст. 177 розд. IV Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) у разі якщо фізична особа – підприємець отримує інші доходи, ніж від провадження підприємницької діяльності, у межах обраних ним видів такої діяльності, такі доходи оподатковуються за загальними правилами, встановленими ПКУ для платників податку – фізичних осіб.
    Так, при виплаті доходу податковий агент відповідно до п.п. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ зобов’язаний утримати податок на доходи фізичних осіб із суми виплаченого доходу, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ.
    Згідно із Довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4, сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «102».
    Разом з тим, відповідно до п. 177.8 ст. 177 розд. IV ПКУ, під час нарахування (виплати) фізичній особі – підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності у межах обраних ним видів такої діяльності, якщо фізичною особою – підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документу, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності, податкові агенти не утримують податок на доходи у джерела виплати.
    При цьому, сума винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) на користь таких фізичних осіб – підприємців, відображається у податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «157». Це правило не застосовується в разі нарахування (виплати) доходу за виконання певної роботи та/або надання послуги згідно з цивільно-правовим договором, коли буде встановлено, що відносини за таким договором фактично є трудовими, а сторони договору можуть бути прирівняні до працівника чи роботодавця відповідно до підпунктів 14.1.195 та 14.1.222 п. 14.1 ст. 14 ПКУ.
    Таким чином, сума оподатковуваного доходу, виплачена фізичній особі – підприємцю, отримана від виду діяльності, який не зазначено у документі, що підтверджує її державну реєстрацію, відображається в податковому розрахунку за ф. 1ДФ під ознакою доходу «157».

 

Здесь, вообще, феерия:
– не существует никакого документа, подтверждающего государственную регистрацию. Не существует просто потому, что не закреплен ни в каком нормативно-правом акте такой документ. ЕГРПОУ, открытый реестр существует для подтверждения. Можно за уши притянуть “Выписку” из госреестра или “Витяг”, но являются ли эти бумаги “документами”, учитывая отсутствие “обязательности”. Тот факт, что они цитируют действующую 177.8 НКУ не меняет ситуации. Задача лица, выплачивающего доход – убедиться в том, что получатель выплаты находится в статусе ФОП, чтобы снять с себя ответственность;
– не существует нормативных актов, которые как-то влияли бы на ответственность лица выплачивающего доход, от “видов деятельности” получателя дохода. НКУ ограничивает учет доходов на едином налоге только для 1й и 2й групп, 3я – может получать доход от любого вида деятельности, не запрещенного законодательством (есть еще некоторые виды, не разрешенные для упрощенной системы в целом). Налогообложение доходов от видов деятельности, не заявленных плательщиками 1й и 2й групп – также предусмотрено, НКУ 293.4. Эта “консультация” – фантазия, не имеющая ничего общего с законодательством.

Исчерпывающую информацию по этому поводу можно найти в НКУ. Так,

“176.2. Особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов’язані:
а) своєчасно та повністю нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) до бюджету податок з доходу, що виплачується на користь платника податку та оподатковується до або під час такої виплати за її рахунок;
б) подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.”

Таким образом, становится понятно: субъект предпринимательской деятельности, будь то физическое или юридическое лицо, в ситуации, когда он оказывается в статусе “налогового агента” (принципиальный момент), обязан: а)начислить, удержать и перечислить налог; б)подать расчет суммы дохода. Обратите внимание, что оба действия четко привязаны к возникновению статуса налогового агента. Ибо только в этом статусе, субъекту предпринимательской деятельности приписывают позорную обязанность – считать, удерживать и перечислять налоги за третьих лиц и, соответственно, сообщать об их суммах в налоговые органы. Если не возникает статус налогового агента, соответственно, не возникает обязательств рассчитывать, начислять, удерживать и перечислять налог за получателя средств. Следовательно, не может быть речи ни о какой 1ДФ без статуса налогового агента.

Перейдем к выяснению, в каких же случаях статус “налогового агента” возникает.

14.1.180. податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV цього Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм в порядку, передбаченому статтею 18 та розділом IV цього Кодексу;

Очень важный момент для понимания, который многие упускают, повторюсь: статус налогового агента неразрывно связан с вопросом ответственности за начисление и уплату налогов. Это механизм, который использовали чиновники, для переноса ответственности за начисление и выплату налогов с физических лиц на субъектов предпринимательской деятельности. В этом его единственная цель и смысл: сложно и дорого ловить миллионы физических лиц, которые могут (и будут) уклоняться от намерения их ограбить. Гораздо проще повесить обязательства грабить на “налоговых агентов”, до которых дотянуться проще и перенести ответственность на них. Таким образом, когда лицо (юридическое или физическое) несет обязательства по учету и уплате налогов за третье лицо (получателя доходов) – возникает статус “налогового агента”. Когда получатель доходов несет ответственность и обязательства по расчету и уплате налогов самостоятельно – не возникает ни у кого статуса “налогового агента”, т.к. Не происходит переноса ответственности на другое лицо с получателя доходов. Получатель доходов – остается ответственным за свои доходы. Эту же логику подтверждает определение “налогового агента” из НКУ: налоговым агентом становится субъект, при:

зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, …, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність контролюючим органам та нести відповідальність за порушення його норм…”.

Речь идет о “физическом лице”, которое не ведет учет самостоятельно. Цитата из НКУ – это не бытовая беседа на кухне, поэтому следует различать “фізична особа” и “фізична особа-підприємець” – это разные термины, разные статусы и разная ответственность.

Суммирую: статус налогового агента возникает исключительно в случае выплаты доходы физическим лицам (не ФОП). При этом, ФОП, несут ответственность за свои налоги, полученные в статусе ФОП любым способом – исключительно самостоятельно. НКУ 177.8 прямо говорит, что при выплате дохода ФОП не происходит удеражание налога на доходы (хоть и требуется несуществующий “документ” подтверждающий регистрацию в качестве ФОП. Гражданский Кодекс в Статье 52 “Цивільно-правова відповідальність фізичної особи – підприємця” полностью подтверждает это предположение. Для случаев, когда ФОП, оперирует на упрощенной системе налогообложения, Статьи 292-293 НКУ полностью описывают принципы определения доходов на упрощенной системе и обложения их налогом, в том числе, когда доход (для 1й и 2й группы) получен не от заявленных видов деятельности. Нет никаких оснований утверждать, что, при каких-то обстоятельствах, кто-то другой, кроме, непосредственно самого ФОП, несет ответственность за начисление и уплату собственных налогов. ФОП самостоятельно несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом (Ст. 52 ЦКУ). Соответственно, требование действовать “как налоговый агент” (в т.ч. подача отчетности 1ДФ) относительно доходов, выплаченных в адрес ФОП, какими бы ни были его виды деятельности и система налогообложения – полностью безосновательно и незаконно.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *